Inhoud

Inhoud

Groep 4 inhoud

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe dingen. Het totale overzicht van wat de kinderen in groep 4 gaan leren delen we graag met je aan de hand van dit item. We maken in het artikel onderscheid in sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per onderdeel lichten we kort toe wat een kind in groep 4 moet leren om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We eindigen met de vraag hoe je als ouder het beste je kind kunt helpen in groep 4.

Onderscheid in vakken

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen sociale doelen en vakken voor de cognitieve ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. Het sociale stukje zal zich uiten door het vaker samen willen zijn met andere kinderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor nieuwe informatie. Wat dat betreft zijn de lesdagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van nieuwe weetjes, regels en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociale ontwikkeling

Gezien worden, samenspelen, samenwerken en gestalte aan de eigen persoon geven zijn nog maar enkele van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 in volle gang. De kinderen leren in de lessen sociale vorming (sova) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de methode die de leraar gebruikt duiken de kinderen aardig de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Zo worden kinderen in groep 4 meer zeker en krijgen ze vertrouwen in mensen om hen heen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.Link toevoegen

Link toevoegen