Algemeen

Algemeen

Algemeen

Spelling, begrijpend lezen, rekenen, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over de algemene kennis en vaardigheden. Dit schooljaar komt dit allemaal voorbij en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Deze ontwikkelingen op het vlak van rekenen, taal, woordenschat en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen uitdagen om zelf goed na te gaan denken, samen te werken, inzichten te geven en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.

 

Link toevoegen

Link toevoegen